Atest higieniczny. Co to jest i jak go uzyskać

Co to jest atest higieniczny. Czy jest obowiązkowy w branży wyrobów budowlanych i ile kosztuje – na te pytania postaram się odpowiedzieć w artykule. 

Właściwa nazwa atestu brzmi Atest higieniczny PZH, gdyż jest to dokument wydawany przez instytut badawczo-naukowy – Państwowy Zakład Higieny. Atest lub świadectwo wydane przez PZH dla danego wyrobu zaświadcza o jego bezpieczeństwie dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

Posiadanie atestu higienicznego lub świadectwa wydanego przez PZH zazwyczaj nie jest obowiązkowe (szczególnie w przypadku wyrobów nie mających kontaktu z wodą pitną),  czasem jednak nawet dla tych wyrobów taki wymóg może być określony np. w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy zamówieniach publicznych.

Do zadań PZH należy m. in. atestacja:
– materiałów budowlanych oraz wykończeniowych,
– uzdatniania wody w basenach kąpielowych,
– materiałów mających kontakt z żywnością i wodą przeznaczoną do spożycia,
– uzdatniania wody w basenach kąpielowych,
– wyrobów stosowanych w miejscach użyteczności publicznej.

Jeśli producent lub zleceniodawca chce uzyskać atest higieniczny PZH musi zwrócić się do odpowiedniego dla swojej branży zakładu PZH. Dla wyrobów budowlanych będzie to Zakład Higieny Środowiska. Uzyskanie atestu jest odpłatne, a czas realizacji wniosku wynosi od 2 do 8 tygodni. Za dodatkową opłatą można uzyskać atest w trybie ekspresowym tj. do 2 tygodni.

Procedura uzyskania atestu odbywa się według następującego harmonogramu:

1. Producent lub zleceniodawca składa wniosek o wydanie atestu wraz z dokumentacją związaną z wyrobem ( nawa wyrobu, jego przeznaczenie i próbkami wyrobu.

2. Wniosek wraz z dokumentacją jest rozpatrywany przez właściwy Zakład. W trakcie trwania procedury atestacyjnej zakład może zlecić dodatkowe badania lub poprosić przesłanie dodatkowej dokumentacji.

3. Następuje wydanie decyzji o przyznaniu atestu lub odmowie przyznania atestu.

Decyzja o przyznaniu atestu zawiera informację na temat: nr atestu, daty wydania atestu, daty ważności atestu oraz opis produktu.  (nazwę, zastosowanie, zastrzeżenia higieniczne).

Zleceniodawca może oznaczać swoje produkty jako posiadające atest higieniczny. Atest może utracić swoją ważność przed terminem jeśli nastąpi zmiana w technologii produkcji lub składzie produktu.


Koszt wydania atestu PZH

Koszt wydania atestu higienicznego w języku polskim w trybie zwykłym (tj. w terminie do 2 miesięcy) wynosi 1000 zł netto, a w trybie ekspresowym (tj. w terminie do 2 tygodni) wynosi 2000 zł netto.  Taki koszt ponosi zleceniodawca pod warunkiem, że dostarczy dokumentację wraz z aktualnymi danymi toksykologicznymi, które umożliwią pracownikom zakładu wydanie decyzji bez wykonywania dodatkowych badań. Za dodatkową opłatą można uzyskać atest w języku angielskim
Ze względu na zmianę regulaminu wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej od stycznia 2016 r warto zapoznać się z nowymi regulacjami oraz cennikiem.

Regulamin wydawania atestów w NIZP-PZH

Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH

CENNIK ZAKŁADU HIGIENY ŚRODOWISKA (obowiązuje od 01.01.2016) (PDF)

WNIOSEK O WYDANIE ATESTU HIGIENICZNEGO W ZAKŁADZIE HIGIENY ŚRODOWISKA (DOC)

 

 

Dodaj komentarz