Archiwum kategorii: Informacje techniczne

Mozaika Mosavit Fosvit do zadań specjalnych

Mozaika z serii Fosvit to mozaika opatentowana przez fabrykę Mosavit (patent numer 200402630).  Mozaika pozwala na wykreowanie niepowtarzalnego wnętrza poprzez zastosowanie jej solo lub w kombinacji z innymi wzorami.

Na czym polega niezwykłość tej z pozoru zwyczajnej mozaiki?

Mozaika Fosvit Disco

Mozaika Fosvit jest pokryta specjalną warstwą, która absorbuje światło naturalne lub sztuczne a potem je oddaje w ciemności inaczej mówiąc mozaika “ładuje się” pod wpływem promienia świetlnego i świeci w ciemności przez wiele godzin łagodnym, naturalnym światłem.
Efekt? Niesamowity.

Mozaika Fosvit Disco na ścianach- dzień/ światło. Na pierwszym planie postacie wyłożone mozaiką Fosvit 100%

Mozaika Fosvit Disco na ścianach – noc/ bez światła. Na pierwszym planie postaci z mozaiki Fosvit 100%

Mozaikę Fosvit można zakupić w kilku wariantach i kolorach – jako mozaikę fluorescencyjną w 100% np. wzór azul, jazmin, acquazul, aquaris acquazul lub w miksach np. santorini, lagos, corcega. Poza tym fabryka Mosavit produkuje dowolne miksy mozaiki Fosvit z innymi kolekcjami np. z serii monocolor tak jak we wzorze Disco Fosvit lub układy degradowalne jak we wzorze Degradado Fosvit.
Na tym nie kończy się zastosowanie mozaiki Fosvit, gdyż wykończenie fluorescencyjne jest odpowiednie dla oznaczania miejsc, które mają zwracać uwagę np. poprzez wskazywanie zagrożeń, wyjść ewakuacyjnych w ciemnościach. Do takich zastosowań Mosavit proponuje specjalną serię Cenefas Fosvit. Są to wzory dedykowane na obrzeża schodów basenowych, krawędzie basenów lub jako znaki ostrzegawcze.

Przykład zastosowania mozaiki Fosvit na schodach basenowych i krawędziach – w ciemności.

Mozaika Fosvit – zastosowanie w ciemności na ścianach basenu, schodach i obrzeżach.

Znaki ostrzegawcze  i ewakulacyjne z mozaiki Fosvit.

Mozaika Fosvit jest mozaiką opatentowaną i bezpieczną. Fabryka zadbała aby mozaika została przebadana w niezależnym laboratorium pod kątem radioaktywności.

Katalog mozaiki Fosvit

 

 

 

Atest higieniczny. Co to jest i jak go uzyskać

Co to jest atest higieniczny. Czy jest obowiązkowy w branży wyrobów budowlanych i ile kosztuje – na te pytania postaram się odpowiedzieć w artykule. 

Właściwa nazwa atestu brzmi Atest higieniczny PZH, gdyż jest to dokument wydawany przez instytut badawczo-naukowy – Państwowy Zakład Higieny. Atest lub świadectwo wydane przez PZH dla danego wyrobu zaświadcza o jego bezpieczeństwie dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

Posiadanie atestu higienicznego lub świadectwa wydanego przez PZH zazwyczaj nie jest obowiązkowe (szczególnie w przypadku wyrobów nie mających kontaktu z wodą pitną),  czasem jednak nawet dla tych wyrobów taki wymóg może być określony np. w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy zamówieniach publicznych.

Do zadań PZH należy m. in. atestacja:
– materiałów budowlanych oraz wykończeniowych,
– uzdatniania wody w basenach kąpielowych,
– materiałów mających kontakt z żywnością i wodą przeznaczoną do spożycia,
– uzdatniania wody w basenach kąpielowych,
– wyrobów stosowanych w miejscach użyteczności publicznej.

Jeśli producent lub zleceniodawca chce uzyskać atest higieniczny PZH musi zwrócić się do odpowiedniego dla swojej branży zakładu PZH. Dla wyrobów budowlanych będzie to Zakład Higieny Środowiska. Uzyskanie atestu jest odpłatne, a czas realizacji wniosku wynosi od 2 do 8 tygodni. Za dodatkową opłatą można uzyskać atest w trybie ekspresowym tj. do 2 tygodni.

Procedura uzyskania atestu odbywa się według następującego harmonogramu:

1. Producent lub zleceniodawca składa wniosek o wydanie atestu wraz z dokumentacją związaną z wyrobem ( nawa wyrobu, jego przeznaczenie i próbkami wyrobu.

2. Wniosek wraz z dokumentacją jest rozpatrywany przez właściwy Zakład. W trakcie trwania procedury atestacyjnej zakład może zlecić dodatkowe badania lub poprosić przesłanie dodatkowej dokumentacji.

3. Następuje wydanie decyzji o przyznaniu atestu lub odmowie przyznania atestu.

Decyzja o przyznaniu atestu zawiera informację na temat: nr atestu, daty wydania atestu, daty ważności atestu oraz opis produktu.  (nazwę, zastosowanie, zastrzeżenia higieniczne).

Zleceniodawca może oznaczać swoje produkty jako posiadające atest higieniczny. Atest może utracić swoją ważność przed terminem jeśli nastąpi zmiana w technologii produkcji lub składzie produktu.


Koszt wydania atestu PZH

Koszt wydania atestu higienicznego w języku polskim w trybie zwykłym (tj. w terminie do 2 miesięcy) wynosi 1000 zł netto, a w trybie ekspresowym (tj. w terminie do 2 tygodni) wynosi 2000 zł netto.  Taki koszt ponosi zleceniodawca pod warunkiem, że dostarczy dokumentację wraz z aktualnymi danymi toksykologicznymi, które umożliwią pracownikom zakładu wydanie decyzji bez wykonywania dodatkowych badań. Za dodatkową opłatą można uzyskać atest w języku angielskim
Ze względu na zmianę regulaminu wydawania Atestów Higienicznych i Świadectw Jakości Zdrowotnej od stycznia 2016 r warto zapoznać się z nowymi regulacjami oraz cennikiem.

Regulamin wydawania atestów w NIZP-PZH

Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH

CENNIK ZAKŁADU HIGIENY ŚRODOWISKA (obowiązuje od 01.01.2016) (PDF)

WNIOSEK O WYDANIE ATESTU HIGIENICZNEGO W ZAKŁADZIE HIGIENY ŚRODOWISKA (DOC)